Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

10 năm cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
08/08/2019 07:34
(HanoiTV) - Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã mang lại những kết quả thiết thực, sức mạnh dân tộc được phát huy, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đứng vững trong xu hướng hội nhập, tạo nên nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.