Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

50 năm giá trị lý luận và thực tiễn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
14/08/2019 22:12
(HanoiTV) - Sáng 14/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)”.