Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

7 tháng đầu năm 2020, Hà Nội đã hoàn thành 50/155 dự án XDCB cấp Thành phố
31/08/2020 13:26
(HanoiTV) - Sáng 31/8, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 đến thời điểm 31/7/2020, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, giai đoạn 2016-2019, tổng mức kế hoạch vốn trung hạn là 107.303,365 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn báo cáo. Ảnh: Hanoimoi

Thành phố đã cân đối bố trí kế hoạch 79.115 tỷ đồng, đạt 73,7% so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được duyệt. Trong đó, các dự án và nhiệm vụ chi đầu tư cấp Thành phố là 62.896 tỷ đồng, đạt 74,5% so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn. Nhóm các dự án hỗ trợ cấp huyện là 16.219 tỷ đồng, đạt 70,8% so với tổng mức vốn kế hoạch trung hạn.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016- 2019 (tính đến hết ngày 31/01/2020) là 67.490 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch đã giao và bằng 62,9% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt. Trong đó, các dự án và nhiệm vụ chi đầu tư cấp Thành phố giải ngân 52.001 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch đã giao và bằng 61,6% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt. Đã hoàn thành, bàn giao 396 dự án XDCB tập trung. Nhóm các dự án hỗ trợ cấp huyện giải ngân 15.489 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch đã giao và bằng 67,6% tổng mức vốn kế hoạch trung hạn được phê duyệt. Đã có 617 dự án hoàn thành từ nguồn ngân sách thành phỗ hỗ trợ mục tiêu cấp huyện.

Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020, kế hoạch chi đầu tư phát triển của Thành phố đến nay sau 2 quyết định điều chỉnh là 45,567,5 tỷ đồng, cao hơn Trung ương giao là 4.896,1 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi đầu tư phát triển cấp Thành phố là 28.753,9 tỷ đồng.

Riêng đối với các dự án XDCB tập trung cấp Thành phố, Thành phố bố trí vốn cho 272 dự án với số vốn là 14.823 tỷ đồng, trong đó 148 dự án chuyển tiếp (11.914 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng vốn XDCB tập trung) và 124 dự án khởi công mới (2.909 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng vốn XDCB tập trung); dự kiến sẽ có 163/272 dự án hoàn thành, bàn giao trong năm 2020.

7 tháng đầu năm 2020, Thành phố đã hoàn thành 50/155 dự án XDCB cấp Thành phố; còn lại 222/272 dự án đang triển khai thực hiện, trong đó có 124 dự án khởi công mới.

Về kết quả giải ngân, đến ngày 31/7/2020, toàn Thành phố giải ngân được 14.639 tỷ đồng, đạt 32,59% kế hoạch giao Thành phố đầu năm và đạt 36% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp Thành phố là 4.132,6 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (15,6%).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, đến hết năm 2020, trường hợp nguồn vốn cho Kế hoạch Đầu tư công trung hạn được bảo đảm như đã phê duyệt, dự kiến hoàn thành 546/551 dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố; hoàn thành 851/856 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cấp huyện.

(Tổng hợp)

<

Từ khóa: đầu tư cônggiải ngân vốn đầu tư côngHĐND TP Hà Nội

<