Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
95 hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư chưa bảo đảm đủ tiêu chuẩn
06/03/2018 14:31
(HanoiTV) - Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã có thông tin chính thức về việc rà soát và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Sau khi rà soát và đánh giá chặt chẽ lại hơn 1.000 hồ sơ, có 95 hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn.

Từ khóa: