• Giới thiệu phim kênh 1 tuần từ 17/12/2018 – 23/12/2018
  15/12/2018 10:00
  (HanoiTV) - Trong tuần này (17/12 – 23/12), mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 14/12
  14/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 13/12
  13/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 12/12
  12/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 11/12
  11/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 10/12
  10/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 1 tuần từ 10/12/2018 – 16/12/2018
  08/12/2018 10:00
  (HanoiTV) - Trong tuần này (10/12 – 16/12), mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 07/12
  07/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 06/12
  06/12/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Rắc rối ngọt ngào”, “Diên Hy công lược” và “Sân ga tình yêu” trên kênh 1...