Thứ tư, 24/08/2016 23:07
/Media/154/Video/Ban-tin-thoi-su/c17/Chuong-trinh-Thoi-su-18h30-ngay-442013/2172.htv

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 4/4/2013

04-04-2013 21:50 - 10188 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 24/8/2016

24/08/2016 07:17 - 655 lượt xem

Bản tin cuối ngày 23/8/2016

24/08/2016 07:17 - 642 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 23/8/2016

23/08/2016 19:21 - 1747 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 23/8/2016

23/08/2016 15:20 - 1041 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 23/8/2016

23/08/2016 12:11 - 943 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 23/8/2016

23/08/2016 09:53 - 1384 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 23/8/2016

23/08/2016 07:16 - 994 lượt xem

Bản tin cuối ngày 22/8/2016

23/08/2016 07:15 - 811 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 22/8/2016

22/08/2016 19:01 - 1475 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 22/8/2016

22/08/2016 15:34 - 1990 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 22/8/2016

22/08/2016 12:00 - 1352 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 22/8/2016

22/08/2016 09:37 - 1297 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 22/8/2016

22/08/2016 08:04 - 899 lượt xem

Bản tin cuối ngày 21/8/2016

22/08/2016 08:04 - 893 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 21/8/2016

21/08/2016 19:12 - 3746 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 21/8/2016

21/08/2016 15:43 - 1294 lượt xem