Thứ ba, 28/06/2016 23:45
/Media/154/Video/Ban-tin-thoi-su/c17/Chuong-trinh-Thoi-su-18h30-ngay-442013/2172.htv

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 4/4/2013

04-04-2013 21:50 - 9043 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 28/6/2016

28/06/2016 09:06 - 200 lượt xem

Bản tin cuối ngày 27/6/2016

28/06/2016 09:06 - 359 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 27/6/2016

27/06/2016 19:30 - 687 lượt xem

Bản tin 15h ngày 27/6/2016

27/06/2016 17:03 - 1495 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/6/2016

27/06/2016 12:09 - 799 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 27/6/2016

27/06/2016 10:36 - 696 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 27/6/2016

27/06/2016 07:51 - 997 lượt xem

Bản tin cuối ngày 26/6/2016

27/06/2016 07:51 - 645 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 26/6/2016

26/06/2016 15:18 - 1175 lượt xem

Bản tin 15h ngày 26/6/2016

26/06/2016 15:18 - 968 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/6/2016

26/06/2016 12:03 - 1085 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 26/6/2016

26/06/2016 09:43 - 391 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 26/6/2016

26/06/2016 08:10 - 201 lượt xem

Bản tin cuối ngày 25/6/2016

26/06/2016 08:01 - 718 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 24/6/2016

25/06/2016 19:04 - 1849 lượt xem

Bản tin 15h ngày 24/6/2016

25/06/2016 15:54 - 2452 lượt xem