Chủ nhật, 29/05/2016 22:13
/Media/154/Video/Ban-tin-thoi-su/c17/Chuong-trinh-Thoi-su-18h30-ngay-442013/2172.htv

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 4/4/2013

04-04-2013 21:50 - 8618 lượt xem

Bản tin Thời sự 6h ngày 29/5/2016

29/05/2016 06:48 - 522 lượt xem

Bản tin cuối ngày 28/5/2016

29/05/2016 06:48 - 243 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 28/5/2016

28/05/2016 20:30 - 676 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 28/5/2016

28/05/2016 16:18 - 782 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/5/2016

28/05/2016 12:43 - 668 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 28/5/2016

28/05/2016 10:21 - 855 lượt xem

Bản tin Thời sự 6h ngày 28/5/2016

28/05/2016 07:20 - 674 lượt xem

Bản tin cuối ngày 27/5/2016

28/05/2016 07:20 - 273 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 27/5/2016

27/05/2016 19:20 - 1292 lượt xem

Bản tin 15h ngày 27/5/2016

27/05/2016 19:19 - 761 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/5/2016

27/05/2016 12:20 - 778 lượt xem

Bản tin thời sự 9h ngày 27/5/2016

27/05/2016 09:39 - 1781 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 27/5/2016

27/05/2016 07:48 - 727 lượt xem

Bản tin cuối ngày 26/5/2016

27/05/2016 06:23 - 468 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 26/5/2016

26/05/2016 20:12 - 1191 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 26/5/2016

26/05/2016 16:21 - 956 lượt xem