Thứ bảy, 30/07/2016 20:01
/Media/154/Video/Ban-tin-thoi-su/c17/Chuong-trinh-Thoi-su-18h30-ngay-442013/2172.htv

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 4/4/2013

04-04-2013 21:50 - 9664 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 30/7/2016

30/07/2016 07:58 - 1720 lượt xem

Bản tin cuối ngày 29/7/2016

30/07/2016 07:58 - 840 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 29/7/2016

29/07/2016 18:58 - 931 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 29/7/2016

29/07/2016 15:34 - 857 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/7/2016

29/07/2016 14:25 - 1127 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 29/7/2016

29/07/2016 09:51 - 836 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 29/7/2016

29/07/2016 07:47 - 625 lượt xem

Bản tin cuối ngày 28/7/2016

29/07/2016 07:47 - 533 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 28/7/2016

28/07/2016 19:36 - 4942 lượt xem

Bản tin 15h ngày 28/7/2016

28/07/2016 16:14 - 1951 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/7/2016

28/07/2016 12:07 - 895 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 28/7/2016

28/07/2016 09:33 - 742 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 28/7/2016

28/07/2016 08:29 - 1509 lượt xem

Bản tin cuối ngày 27/7/2016

28/07/2016 08:29 - 876 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 27/7/2016

27/07/2016 18:50 - 1805 lượt xem

Bản tin 15h ngày 27/7/2016

27/07/2016 14:28 - 3609 lượt xem