Thứ sáu, 29/04/2016 19:02
/Media/154/Video/Ban-tin-thoi-su/c17/Chuong-trinh-Thoi-su-18h30-ngay-442013/2172.htv

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 4/4/2013

04-04-2013 21:50 - 8201 lượt xem

Bản tin cuối ngày 28/4/2016

29/04/2016 00:01 - 467 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 28/4/2016

28/04/2016 19:28 - 508 lượt xem

Bản tin Thời sự 15h ngày 28/4/2016

28/04/2016 15:56 - 520 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/4/2016

28/04/2016 12:21 - 544 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 28/4/2016

28/04/2016 10:07 - 511 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 28/4/2016

28/04/2016 07:43 - 649 lượt xem

Bản tin cuối ngày 27/4/2016

28/04/2016 07:40 - 537 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 27/4/2016

27/04/2016 20:26 - 642 lượt xem

Bản tin 15h ngày 27/4/2016

27/04/2016 16:26 - 532 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/4/2016

27/04/2016 14:24 - 507 lượt xem

Bản tin 9h ngày 27/4/2016

27/04/2016 11:17 - 1346 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 27/4/2016

27/04/2016 07:25 - 555 lượt xem

Bản tin cuối ngày 26/4/2016

27/04/2016 07:25 - 606 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 26/4/2016

26/04/2016 08:08 - 1731 lượt xem

Bản tin 15h ngày 26/4/2016

26/04/2016 08:08 - 1278 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/4/2016

26/04/2016 08:08 - 880 lượt xem