Chủ nhật, 26/06/2016 02:24
/MediaCenter/154/Video.htv

中文新闻 24/6/2016 (Bản tin tiếng Trung)

26-06-2016 00:27 - 468 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 24/6/2016

25/06/2016 19:04 - 1533 lượt xem

Bản tin 15h ngày 24/6/2016

25/06/2016 15:54 - 2050 lượt xem

Điểm báo ngày 25/6/2016

25/06/2016 13:47 - 760 lượt xem

Điểm báo ngày 24/6/2016

25/06/2016 13:47 - 49 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 25/6/2016

25/06/2016 12:32 - 419 lượt xem

Bản tin Thời sự 9h ngày 25/6/2016

25/06/2016 10:24 - 326 lượt xem

Chương trình Thời sự 6h ngày 25/6/2016

25/06/2016 10:14 - 414 lượt xem

Bản tin cuối ngày 24/6/2016

25/06/2016 10:13 - 328 lượt xem

Chương trình Thời sự 18h30 ngày 24/6/2016

24/06/2016 19:13 - 1941 lượt xem

Bản tin 15h ngày 24/6/2016

24/06/2016 17:10 - 1968 lượt xem

Chương trình Thời sự 11h30 ngày 24/6/2016

24/06/2016 13:05 - 1651 lượt xem

Bản tin 9h ngày 24/6/2016

24/06/2016 10:47 - 2122 lượt xem