Phim truyện / Phim mới HanoiTV Lịch phim Thế giới điện ảnh

Giới thiệu phim kênh 1 ngày 26/02

(HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước” và “Cô nàng giả trai” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 22/02
  22/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 21/02
  21/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 20/02
  20/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 19/02
  19/02/2017 14:20
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước” và “Cô nàng giả trai” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 17/02
  17/02/2017 14:21
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai” và “Thời đại hoàng kim”...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 16/02
  16/02/2017 10:48
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 15/02
  15/02/2017 10:38
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 14/02
  14/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 13/02
  13/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 12/02
  12/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước” và “Cô nàng giả trai” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà...
 • Giới thiệu phim kênh 1 tuần từ 13/02/2017 – 19/02/2017
  11/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Trong tuần này, mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 10/02
  10/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai” và “Thời đại hoàng kim”...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 09/02
  09/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 08/02
  08/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 07/02
  07/02/2017 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Tiếng hót chim hồng tước”, “Cô nàng giả trai”, “Mẹ chồng nàng dâu” và...