HanoiTV kết nối / Chương trình Sự kiện Phim HanoiTV Lịch phim
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 16/04
  16/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 16/04
  16/04/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa”, “Điệp viên Martin”, “Bí mật của người vợ” và...
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 15/04
  15/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 2 tuần từ 16/04/2018 – 22/04/2018
  15/04/2018 10:00
  (HanoiTV) - Trong tuần này (16/04 – 22/04), mời quý khán giả theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim “Cuộc chiến tường vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 15/04
  15/04/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa” và “Điệp viên Martin” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 14/04
  14/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày 14/04/20
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 14/04
  14/04/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa” trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội ngày 14/04/2018.
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 13/04
  13/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 1 tuần từ 16/04/2018 – 22/04/2018
  13/04/2018 10:14
  (HanoiTV) - Trong tuần này (16/04 – 22/04), mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa”, “Chuyện tình Tuscany”, “Bí...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 13/04
  13/04/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa”, “Điệp viên Martin” và “Hạnh phúc duyên đưa” trên kênh 1...
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 12/04
  12/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 12/04
  12/04/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa”, “Điệp viên Martin”, “Bí mật của người vợ” và...
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 11/04
  11/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...
 • Giới thiệu phim kênh 1 ngày 11/04
  11/04/2018 06:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến tiếp theo phim “Phụ nữ đào hoa”, “Điệp viên Martin”, “Bí mật của người vợ” và...
 • Giới thiệu phim kênh 2 ngày 10/04
  10/04/2018 13:00
  (HanoiTV) - Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến trong tập tiếp theo bộ phim “Cuộc chiến Tường Vy” trên kênh 2 – Đài PT&TH Hà Nội ngày...