Ách tắc vô lý trong cải tạo chung cư cũ
07/03/2018 20:10
(HanoiTV) - Cải tạo chung cư cũ là chủ trương đúng của thành phố, nhưng lại không thể triển khai và gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân được xác định là do các hộ dân tại tầng 1 thường có những đòi hỏi vượt quá mức quy định. Khi chủ đầu tư không đồng ý thì họ không chịu di rời và gây khó cho dự án.