Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ẩn họa dịch bệnh và mất ATGT từ rác thải không được thu dọn
24/04/2019 21:23
(HanoiTV) - Rác thải đổ tràn lan, mùi xú uế nồng nặc, hệ thống cống đảm bảo tiêu thoát nước bị bịt kín... là thực trạng đã và đang tồn tại ở cầu chui dân sinh đê Tả sông Nhuệ Km4+902 Đại lộ Thăng Long.