Vì An ninh Thủ đô: CATP mở đợt cao điểm xử lý vi phạm về PCCC
22/06/2019 15:44