Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

An toàn thực phẩm: Chuỗi chăn nuôi Hà Nội – Hướng phát triển bền vững
11/07/2019 22:47
(HanoiTV) - Chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm là giải pháp đưa ngành chăn nuôi phát triển ổn định và bền vững