Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN +: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
29/05/2017 19:43
(HanoiTV) - Sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng giống như mầm cây xanh. Trong môi trường tốt, mầm cây có thể thành cây xum xuê lá. Nhưng nếu quá nhiều trở ngại, nó có thể còi cọc và thậm chí chết yểu.