Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN +: Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội
03/04/2017 14:54
(HanoiTV) - Thực hiện trách nhiệm xã hội là một công việc cần thiết của doanh nghiệp vì nó mang lại những lợi ích to lớn trong việc nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty.