Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN +: Không gian làm việc chung
22/04/2017 22:27
(HanoiTV) - "Không gian làm việc chung" là mô hình văn phòng kiểu mới. Những người ở đây làm việc độc lập nhưng vẫn có một môi trường hoạt động theo nhóm hay không gian làm việc tập trung. Mô hình này đã có ở Việt Nam.