Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN +: Nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu
15/04/2017 20:44
(HanoiTV) - Khi khí hậu biến đổi khó lường, nền nông nghiệp được cải tổ theo hướng đa dạng các mô hình sản xuất nông nghiệp, hạn chế xói lở và xâm nhập mặn.