Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN+: Giáo dục đại học và cách mạng 4.0
19/08/2017 10:53
(HanoiTV) - Trí tuệ nhân tạo đang tác động ngày càng nhiều đến mọi lĩnh vực, trong đó, có giáo dục đại học. Ngành đào tạo then chốt này đã có nhiều bước chuyển để tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.