Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN+: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ
16/12/2017 16:53
(HanoiTV) - Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, phụ kiện, phụ tùng linh kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, chế biến, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh. Nước ta mới có khoảng 0,3% số doanh nghiệp trong tổng số gần 500 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong ngành CNHT. Tại Hà Nội, đến nay mới có khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Hà Nội áp dụng nhiều chính sách thúc đẩy phát triển CNHT.