Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN+: Phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số
14/10/2017 12:19
(HanoiTV) - Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Để thích ứng sự thay đổi, người lao động cần phải trang bị những kỹ năng cần thiết bao gồm cả những kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, giải quyết vấn đề kỹ năng sáng tạo… Bên cạnh đó, nhóm kỹ năng tiếp theo cần quan tâm trong kỷ nguyên số chính là khối khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM)