Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

ASEAN+: Xây dựng chính phủ điện tử
30/12/2017 12:14
(HanoiTV) - Việt Nam tập trung phát triển nhiều dịch vụ khai thác môi trường Internet như dịch vụ nộp thuế điện tử, thuế hải quan trên mạng hay đăng ký kinh doanh trực tuyến. Hiện nay, nước ta đứng thứ 89/193 về chỉ số phát triển chính quyền điện tử và đứng thứ sáu trong khối ASEAN.