Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Bãi bỏ điều kiện về diện tích trong cấp phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
01/11/2017 10:38
(HanoiTV) - Điều này đồng nghĩa với việc bán lẻ thuốc lá không yêu cầu diện tích tối thiểu.
Bán lẻ thuốc lá không yêu cầu diện tích tối thiểu. 
Nghị định 106/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá có bổ sung các điều kiện để cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Thương nhân bán lẻ thuốc lá phải có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định; Phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh. Nghị định cũng bãi bỏ điều kiện diện tích điểm kinh doanh thuốc lá phải từ 3m2 trở lên trong điều kiện cấp giấy phép.

Từ khóa: