Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục Đời sống
Bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa dạng lỏng
01/11/2017 10:45
(HanoiTV) - Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ký ban hành vào ngày 11/9/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/11/2017.
Bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa dạng lỏng

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/3/2017 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Thông tư số 36/2017/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2017. Việc bãi bỏ Thông tư 03 được thực hiện theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Trước đó, tại Thông tư 03 quy định quy chuẩn các mức giới hạn an toàn và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng, gồm: Nhóm sữa tươi; sữa hoàn nguyên thanh trùng/tiệt trùng, sữa hỗn hợp thanh trùng/tiệt trùng; nhóm sữa cô đặc và sữa đặc có đường.

Tuy nhiên, sau khi Thông tư 03 trên được công bố, một số doanh nghiệp, Hiệp hội Sữa đã có ý kiến không đồng tình, vì cho rằng, các quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng tại thông tư này chưa thỏa đáng, chưa đúng với tinh thần mà các doanh nghiệp đã góp ý.

Tại Quy chuẩn QCVN 5-1:2017/BYT quy định các mức giới hạn an toàn và các yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng, bao gồm:

- Sữa tươi (sữa tươi nguyên chất thanh trùng/tiệt trùng, sữa tươi nguyên chất tách béo thanh trùng/tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng/tiệt trùng, sữa tươi tách béo thanh trùng/tiệt trùng).

- Sữa hoàn nguyên thanh trùng/tiệt trùng.

- Sữa hỗn hợp thanh trùng/tiệt trùng.

- Sữa cô đặc và sữa đặc có đường (sữa cô đặc, sữa đặc có đường, sữa tách béo cô đặc bổ sung chất béo thực vật, sữa tách béo đặc có đường bổ sung chất béo thực vật).

Từ khóa: