Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố - Thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng
30/06/2020 19:41
(HanoiTV) - Sáng 30/6, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức hội nghị lần thứ hai mươi tư. Hội nghị lần này dành thời gian một ngày để tập trung thảo luận cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.