Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy đánh giá kết quả công tác quý III/2018
11/10/2018 20:40
(HanoiTV) - Ngày 11/10, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình 01 của Thành ủy, sơ kết công tác quý III/2018 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Từ khóa: