Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát kết quả thực hiện quản lý chất thải rắn
14/05/2019 21:16
(HanoiTV) - Ngày 14/5, Ban Đô thị HĐND thành phố đã giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa.

HANOITV

Từ khóa: