Thời sự / Xã hội Pháp luật Kinh Tế Giáo dục
Ban hành quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch quốc gia
06/03/2018 14:21
(HanoiTV) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch; trong đó quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

Cụ thể, Nghị định quy định điều kiện công nhận điểm du lịch gồm: Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực.

Từ khóa: