Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Băn khoăn đề xuất xóa hộ khẩu người không khai báo
20/03/2020 07:55
(HanoiTV) - Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 Luật Cư trú năm 2020, nhằm thay thế luật Cư trú năm 2006, trong đó có đưa ra quy định việc xóa đăng ký thường trú. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng nếu quy định này được áp dụng sẽ gây khó khăn, phiền hà cho người dân.