Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bạn ở đâu khi đất nước cần sự sẻ chia?
28/03/2020 20:26
(HanoiTV) - Việt Nam đã thành công giai đoạn 1 trong việc chống dịch Covid-19 và đang thực hiện hàng loạt những biện pháp tích cực, quyết liệt trên diện rộng để ngăn chặn dịch lây lan. Những giải pháp, biện pháp được đưa ra luôn được hầu hết các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng chung tay, chung sức. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn con một số người có thái độ thiếu hợp tác với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.