Thông điệp ngày mới
"Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành công"
"Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành công"
20/07/2018 06:00 - 75 Lượt xem

(FM90) - Chương trình “Thông điệp ngày mới” sẽ được phát sóng từ 5h05 – 5h15 sáng vào các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật trên Hà Nội FM tần số 90MHz.