Bản tin 141 ngày 01/06/2018
01/06/2018 21:07
Bản tin 141, ngày 01/06/2018 có những nội dung chính sau: Công An TP. Hà Nội tổ chức lễ thăng cấp bậc quân hàm năm 2018; Công bố quyết định nghỉ hưu cho 7 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy; Cảnh báo hành vi mua bán sử dụng giấy khám sức khỏe trên mạng.