Bản tin 141 ngày 04/12/2018
05/12/2018 11:59
Bản tin 141, ngày 04/12/2018 có những nội dung chính sau: Bộ Công an lập đường dây nóng chống tham nhũng; Thanh Xuân tập huấn PCCC cho cán bộ MTTQ toàn quận; Cảnh báo nhiều loại ma túy mới.