Bản tin 141 ngày 05/11/2018
05/11/2018 21:03
Bản tin 141 ngày 05/11/2018 có những nội dung sau: Hà Nội hàng trăm người dắt xe máy đi ngược chiều để tránh CSGT; Cần tạo lập môi trường lành mạnh cho mạng xã hội; Công tác giáo dục kiến thức pháp luật tại trại giam số 2.