Bản tin 141 ngày 15/12/2017
15/12/2017 21:14
Bản tin 141 ngày 15/12/2017 có những nội dung chính sau: Hà Nội bắt giữ ổ nhóm chuyên dàn cảnh móc túi quanh bến xe; Hà Nội cảnh báo nạn phá cửa kính xe trộm đồ; Cần xử lý nghiêm những lái xe tự ý phá dỡ dải phân cách trên cầu Thanh Trì.