Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Bản tin 141 ngày 16/11/2019
16/11/2019 22:12
Bản tin 141 ngày 16/11/2019 có những nội dung chính sau: Từ 18/11/2019 được dùng CMND cũ khi chờ đổi sang CCCD; Cần mạnh tay hơn trong xử lý các cơ sở vi phạm PCCC.