Bản tin 141 ngày 26/5/2018
26/05/2018 21:15
Bản tin 141 ngày 26/5/2018 có những nội dung chính sau: Tăng cường kiểm tra các cửa hàng photocopy trong mùa thi; Chuẩn bị giao dịch ma túy thì bị bắt; Giả danh nữ thiếu tướng công an lừa đảo hơn 14 tỷ đồng; Tình trạng mua bán trang phục công an tràn lan.