Bản tin 141 ngày 29/01/2019
29/01/2019 22:09
Bản tin 141 ngày 29/01 có những nội dung chính sau: Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác đảm bảo ANTT các địa phương; 100% phường trên địa bàn quận Hoàng Mai ký cam kết phòng chống pháo; Quốc Oai đẩy mạng phòng chống pháo và vật liệu nổ cao điểm Tết Nguyên Đán.