Bản tin 141 ngày 30/11/2018
30/11/2018 21:04
Bản tin 141 ngày 30/11/2018 có những nội dung chính sau: Công an quận Cầu Giấy tuyên truyền an toàn PCCC tại Tổng cục Hải Quan; Diễn tập PCCC tại huyện Chương Mỹ- Hà Nội; Búc xúc tình trạng bạo hành phụ nữ trong gia đình.