Xem video Bản tin 15h ngày 17/05/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin 15h ngày 17/05/2018
17/05/2018 15:45