Bản tin BĐS: Khó khăn triển khai mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại quận Hà Đông
26/06/2018 18:50