Xem video Bản tin cuối ngày 12/06/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin cuối ngày 12/06/2018
13/06/2018 06:41