Hành trang cho cách mạng công nghiệp 4.0
24/05/2017 09:15
(HanoiTV) - Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên những thông tin cơ bản về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Báo sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ Asian tổ chức chương trình đối thoại hướng nghiệp "Hành trang cho cách mạng công nghiệp 4.0" tại trường đại học xây dựng Hà Nội.