Bản tin Thời sự 15h ngày 05/10/2018
05/10/2018 15:57