Bản tin Thời sự 15h ngày 08/02/2018
08/02/2018 15:20