Bản tin Thời sự 15h ngày 08/10/2018
08/10/2018 15:36