Bản tin Thời sự 15h ngày 09/10/2018
09/10/2018 15:24