Bản tin Thời sự 15h ngày 09/11/2018
09/11/2018 15:42