Xem video Bản tin Thời sự 15h ngày 10/08/2018 Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Bản tin Thời sự 15h ngày 10/08/2018
10/08/2018 17:08