Bản tin Thời sự 15h ngày 12/01/2017
12/01/2017 15:30