Bản tin Thời sự 15h ngày 12/06/2018
12/06/2018 15:40